Mapa witryny Strona główna Wyślij e-mail Drukuj

Logistyka wewnętrzna

Organizacja procesu produkcji wymaga koordynacji szeregu aktywności, wśród których jedną z najważniejszych jest logistyka wewnątrzzakładowa. W nowoczesnych przedsiębiorstwach przestaje ona już być postrzegana wyłącznie jako koszt prowadzenia działalności i zyskuje status jednego z kluczowych narzędzi zarządzania.

Logistyka wewnętrzna obejmuje swoim zakresem przemieszczanie wewnątrz zakładu produkcyjnego surowców, komponentów oraz podzespołów z magazynów, punktów składowania lub linii bocznych do gniazd produkcyjnych jak również transport i przygotowanie produktów gotowych do załadunku i wywozu. Od początku naszej działalności wspieramy naszych Klientów w realizacji tych zadań niejednokrotnie przejmując odpowiedzialność za całość aktywności związanych z organizacją procesu dostaw wewnętrznych.

Logistyka wewnętrzna opiera się na realizacji działań operacyjnych, do których zalicza się:

 • rozładunek, przyjęcie i składowanie towaru,
 • transport surowców i komponentów do tymczasowych miejsc składowania (magazyn, linie boczne),
 • wewnętrzne operacje związane z zaopatrywaniem procesu produkcyjnego,
 • przygotowanie produktów gotowych do załadunków i wywozu (pakowanie, konfekcjonowanie),
 • przejęcie odpowiedzialności za odbiór strumienia odpadów,
 • załadunek i wysyłka towaru,
 • prowadzenie całości dokumentacji związanej z przemieszczaniem materiałów, archiwizacją ruchów magazynowych oraz rozliczeń z dostawcami.

Powierzając nam zarządzanie łańcuchem dostaw otrzymujecie Państwo szereg korzyści:

 • dopasowanie technologii procesu i organizacji pracy do specyfiki produkcji,
 • możliwość skoncentrowania się na swojej kluczowej działalności,
 • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem personelu i wynajmem środków transportu,
 • gwarancja jakości i terminowości dostaw,
 • kompetentny, stabilny i doskonale wyszkolony personel,
 • transparentność kosztów generowanych przez logistykę wewnętrzną,
 • zabezpieczenie naszych działań wysoką polisą ubezpieczeniową (1000000,00 PLN).
Projektowanie stron: IntraCOM.pl
O Nas   |   Usługi   |   Odpowiedzialność   |   Praca   |   Kontakt