Mapa witryny Strona główna Wyślij e-mail Drukuj

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Z racji swej specyfiki, nasza działalność jest nieco bardziej niebezpieczna niż działalność w innych sektorach usług, z uwagi min. na ryzyko związane zajmowaniem się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami. Dlatego właśnie dokładamy wszelkich starań aby stale podnosić bezpieczeństwo pracy naszego personelu.

Działania w zakresie zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowią istotę naszej codziennej aktywności, zaś ich efekty są dokumentowane, oceniane i na bieżąco analizowane wewnątrz naszej firmy.

Kultura bezpieczeństwa pracy

Chęć zaangażowania wszystkich pracowników i dostawców w działania związane ze stałym podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w naszej firmie, przekłada się na konkretne działania:

  • Bieżący monitoring wskaźników częstotliwości urazów przy pracy,
  • Gruntowna analiza przyczyn urazów i metod zapobiegania im w przyszłości,
  • Szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy,
  • Tworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie wśród naszego personelu znajomości kart oceny ryzyka zawodowego,
  • Komunikacja wewnątrz firmy w zakresie obowiązujących procedur BHP oraz dzielenie się dobrymi praktykami,
  • Audyty wewnętrzne w zakresie przestrzegania obowiązujących reguł i zasad w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Naszym nadrzędnym celem naszej firmy jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy zaś polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wpisuje się w naszą filozofię działania opartą o zasady zrównoważonego rozwoju.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl
O Nas   |   Usługi   |   Odpowiedzialność   |   Praca   |   Kontakt